Nyheter

2018-03-05

Projektledare sökes

Förfrågan - Projektledare för tjänsteområde SC Fastighetsteknik

Just nu söker vi en erfaren projektledare med god vana att jobba med ''strukturer'' samt god kännedom om Stödverksamhet (FM)

Projektet omfattar översyn av hela tjänsteområde SC Fastighetsteknik. Översyn av övergripande tjänstekrav begränsas till hållbarhet och miljö. Andra tjänsteområden berörs i den mån de påverkas av översynen av tjänsteområde SC Fastighetsteknik. Kravspecifikationerna för delprojektledarna framgår i bilagor nedan.

Vi vill ha in intreseanmälan senast den 23 mars vilken sänds info@aff-forum.se

Omfattning
Projektet påbörjas i april 2018 och avslutas månadsskiftet november/december 2018.

Ersättning
Projektledaren arvoderas mot rörlig ersättning om 1 100 kronor per timme exklusive moms. Omkostnader ersätts särskilt. Fakturering sker månadsvis i den takt arbetet fortskrider.


Se bilagor nedan för mer detaljerad info om projektet

Övrigt
Vid frågor, kontakta Aff-kommitténs ordförande Per Ollas, 0708-22 67 62 eller aff:s vd Philip Österlund, 0734-36 86 51

Med vänlig hälsning
Philip Österlund
VD, Aff Service AB
2021-02-18
Kvalitetsplan - vad ska det vara bra för?
2021-02-04
Fredrik Ericson, kundförvaltare på Stockholmshem och Pernilla Andersson, centrumchef på Newsec är År...
2021-01-21
Tjänsteentreprenader handlas oftast upp i konkurrens och priset som en viktig utvärderingsparameter....