Nyheter

2018-09-13

Frukostseminarium 10 okt

En entreprenad som grundar sig på ett Aff-avtal är ofta lång och sträcker sig över flera år. Dessutom är det vanligt att en extern part har hjälpt till med att utforma handlingarna. Detta medför att det ibland kan vara lite knepigt att få till en bra samverkan under själva entreprenadtiden. 

På det här seminariet fokuserar vi på hur man praktiskt kan gå till väga för att få en fungerande entreprenad, och kopplar några av de vanligaste frågeställningarna mot juridiken i ABFF. T.ex. tar vi upp den vanliga frågeställningen "vad händer när verkligheten avviker från avtalet?" Utöver detta berör vi sådant som mötesformer, rapportering, organisation och nivå på utförande av arbetsuppgifter – alla viktiga saker för att få en god samverkan. Seminariet riktar sig till alla som är inblandade i en Aff-entreprenad - oavsett om du är beställare, leverantör eller konsult.

 

Datum och tid - Onsdagen den 10 oktober, kl 08.00-10.00

Plats - Drottninggatan 33, Stockholm

Anmälan - Här!

2021-02-18
Kvalitetsplan - vad ska det vara bra för?
2021-02-04
Fredrik Ericson, kundförvaltare på Stockholmshem och Pernilla Andersson, centrumchef på Newsec är År...
2021-01-21
Tjänsteentreprenader handlas oftast upp i konkurrens och priset som en viktig utvärderingsparameter....