Nyheter

2020-03-16

Påverkan av covid-19 i Aff-avtal

Aff har fått ett flertal frågor rörande hur påverkan av covid-19 hanteras kontraktuellt enligt Aff. Då det finns alldeles för många olika parametrar inblandade i varje enskilt avtal så kan inte Aff Forum som branschorganisation ge ett generellt svar på den frågan.

 

ABFF har skrivningar rörande hinder som inte kunnat förutses i kapitel 4 och Force Majeur i kapitel 5 som skulle kunna vara applicerbara i en situation med en utökad spridning av covid-19 och större inskränkningar i samhället. Om det är så i det enskilda avtalet går dock inte att uttala sig om, och är du osäker så rekommenderar vi att du pratar med en jurist.


     ABFF reglerar bl.a. hinder och ansvarsfrågor på en generell nivå.
2020-03-18
Vi har beslutat att flytta utbildningsdagen som skulle hållas den 31 mars till den 10 september 2020...
2020-03-16
Aff har fått ett flertal frågor rörande hur påverkan av covid-19 hanteras kontraktuellt enligt Aff. ...