Nyheter

2020-09-13

Projektgruppsdeltagare efterfrågas

Nu söker vi efter kunniga och engagerade projektgruppsdeltagare för vårt nästa utvecklingsprojekt, "Mall för entreprenader inom Gata och Park". Aff används idag flitigt inom utemiljöområdet när det gäller tomt- och parkmark, men mindre när det kommer till gatudrift. Detta projekt syftar till att skapa ett mer anpassat material för de som skapar avtal inom park- och gatudrift, samtidigt som det även ska fungera för mindre avtal om skötsel av tomtmark. I samband med detta kommer hela utemiljökapitlet att sättas under lupp och uppdateras.

 

Målgrupper för projektet är alla som skapar avtal inom gatu- och parkdrift, i synnerhet kommuner och regioner. Projektet riktar sig med andra ord till användare där entreprenaderna ofta är stora i volym, men smala i tjänst.  

 

Projektgruppens roll är att vara sakkunnig inom dessa typer av entreprenader, för att säkerställa ett väl fungerande slutresultat. Du behöver vara insatt i fackområdet och ha kunskap om Aff-strukturen.

Att vara projektdeltagare innebär att:

  • Läsa in sig på befintligt material
  • Komma med förslag på vad som behöver förändras
  • Delta på projektgruppsmöten
  • Komma med synpunkter, kommentarer och inspel på de textförslag som tas fram
  • Vara ett generellt bollplank till projektledaren

Tidsramen är ca 6-8 månader from sep/okt med ca 1 möte/mån.

  

Läs mer om projektet här.

Maila din intresseanmälan till info@aff-forum.se 

2021-02-18
Kvalitetsplan - vad ska det vara bra för?
2021-02-04
Fredrik Ericson, kundförvaltare på Stockholmshem och Pernilla Andersson, centrumchef på Newsec är År...
2021-01-21
Tjänsteentreprenader handlas oftast upp i konkurrens och priset som en viktig utvärderingsparameter....