Nyheter

2020-09-16

Ny version av SC Fastighetsteknik

Natten till den 16 september lanserade vi en uppdatering av tjänsteområdet "SC Fastighetsteknik". Alla nya avtal som skapas from den 16 september kommer att innehålla den nya versionen av SC. Detta gäller inte tidigare mallar, tidigare avtal etc utan endast helt nya.

Nedan listar vi de största förändringarna i strukturen:

 

Större förändringar - rubriker

 • Samtliga rubriker på nivån SC1, SC2 etc. har fått namnet ”Arbete med …” för att tydliggöra att det inte rör sig om en objektsstruktur, utan en struktur för tjänsteindelning.
 • Vatten- och gassystem är delade och gassystemen har flyttat till SC4.4 som var tom sedan Nya Aff (tidigare brandsläckningssystem).
 • Vitvaror har fått en egen rubrik i SC8.2
 • Bränslelager har flyttats till en egen rubrik i SC8.6 då de förekommer för fler saker än värme

 

Större förändringar - texter

 • Beskrivna åtgärder är kraftigt bantade och beskriver inte detaljerat utförande på samma sätt som tidigare. Istället finns generell hänvisning till drift- och skötselinstruktioner och fackmässigt utförande.
 • Åtgärder som inte kan antas förekomma i D/Uinstruktioner skrivs fortfarande ut, ex. stänga av vatten som kan frysa på vintern, rensa hängrännor.
 • Tillsyn beskrivs först, sedan skötselåtgärder.
 • Funktionskrav på inomhusklimat är uppflyttade direkt till SC, då de påverkas av både utrymmet samt olika system.
 • Funktionskraven med acceptanskriterier är mer systematiska så att kravet ”upprätthålla avsedd funktion” återkommer först under respektive rubrik.
 • Färre funktionskrav med fler acceptansktiterier.

 

Större förändringar - Objekt

 • Tidigare ”exempel på objekt” under respektive rubrik visade en rad detaljerade exempel på objekt som normalt är hänförliga till koden. Dessa är ersatta med en övergripande text av karaktären ” Objekt: kylsystem i byggnad med alla ingående komponenter.”
 • D.v.s. utgångspunkten är hela systemen/utrymmena för att det inte ska bli otydligt om något inte räknas upp.
 • Ett tillhörande stödjande dokument exemplifierar detaljerat vad som normalt hör till respektive kod.
2021-04-15
Entreprenaden är igång och arbetet rullar på. Men hur vet man egentligen om leverantören gör vad den...
2021-02-18
Kvalitetsplan - vad ska det vara bra för?
2021-02-04
Fredrik Ericson, kundförvaltare på Stockholmshem och Pernilla Andersson, centrumchef på Newsec är År...