Nyheter

2021-05-26

Ny kurs i Aff Akademin

I Aff Diplomutbildning BAS får du lära dig hur Aff-dokumentationen fungerar, allt från branschregelverket ABFF till hur strukturen i Aff är uppbyggd. Det är viktiga kunskaper för alla som är inblandade i en Aff-entreprenad, men oftast uppstår det ytterligare frågor när du ska skapa en upphandling eller ett nytt avtal enligt Aff. Den här fördjupningen fokuserar på upphandlingsskedet och har en lite mer praktisk inriktning för att komplettera Aff Diplomutbildning BAS.

 

Beställare och leverantörer har tillsammans arbetat fram materialet som ligger till grund för utbildningen, allt med syftet att få så väl fungerande entreprenader som möjligt. Det är inte ovanligt att både beställare och leverantörer under en entreprenad inser att det finns saker i upphandlingen som man skulle ha valt att göra annorlunda, bara man hade haft större erfarenhet. Den erfarenheten försöker vi nu förmedla vidare i denna utbildningsmodul.

 

För att läsa mer om våra utbildningar och köpa dem, klicka här!

2021-09-21
Hur anpassar man och genomför en säkerhetsklassad upphandling för en Aff-entreprenad?
2021-05-26
Nu lanserar vi kursen "Aff Upphandling". Vi utökar våra e-utbildningar med fler kurser.