Nyheter

2021-10-22

Avfall i Entreprenaden

Nu finns det en helt ny kod i Övergripande tjänstekrav - S1.7 Avfall. Den handlar om avfall som uppkommer till en följd av arbetena i entreprenaden, såsom luftfilter, batterier, ljuskällor och liknande.

Koden är påfylld med en lång rådstext om avfallshantering i allmänhet och farligt avfall i synnerhet. Det finns också ett flertal nya exempeltexter som gör det tydligt vad som gäller. Avfallshantering är en stor fråga för hållbarhet och det är dessutom kostsamt. Med andra ord är det viktigt att det är tydligt vad som gäller i en entreprenad.

Några frågor man bör ställa sig är:

  • Är det kalkylerbart att L själva ska ta med sig allt från platsen där avfallet uppkommer och bekosta hanteringen?
  • Finns det möjlighet att lämna avfall från fastighetsarbeten direkt i fastigheten?
  • Vem antecknar och rapporterar farligt avfall?
  • Om du är fastighetsägare, hur säkerställer du kunskap om det avfall som fastigheten genererar?

Starta ett nytt avtal och öppna Övergripande tjänstekrav så hittar du de nya texterna under S1.7 Avfall.

Notera att skrivningarna i S1.7 Avfall endast gäller för avfall som uppkommer till en följd av L:s arbete, inte tjänsten SF4 Avfallshantering. Den handlar om är L tar hand om avfall åt B, exempelvis genom att samla ihop och transportera avfall inom en verksamhet. 

2022-05-19
Grymt bra, deltar gärna fler gånger längre fram! Så sa en av våra deltagare senast, vad säger du?
2022-05-09
Aff medverkar på med föredraget "Få avtalen att fungera – så får du en bra relation mellan beställar...
2022-04-22
Det är dags för årets föreningsstämma för Aff Forum, och i samband med den bjuder vi på öppna semina...