Nyheter

2021-11-26

Remiss SD Utemiljö - Gata/park

Vi jobbar ständigt med att utveckla och förbättra Aff-dokumentationen genom mindre justeringar och större omarbetningar. Det senaste större projektet går under benämningen ”Gata/park” och handlar om att utveckla tjänsteområde SD Utemiljö.

Bakgrunden till projektet är att drift, underhåll och förvaltning av gata och parkmiljöer är en av de vanligaste kommunala tjänsteentreprenaderna som finns idag. I synnerhet vad gäller gatudrift är dessa entreprenader är dock sällan baserade på Aff, utan på andra regelverk. Ett viktigt mål för omarbetningen är att utöka andelen gata-/parkentreprenader där Aff-strukturen tillämpas. För att klara detta behöver det bli lättare att skapa tjänstebeskrivningar som är anpassade för gatu- och parkdrift.

I samband med detta har samtliga koder/rubriker inom SD Utemiljö setts över och samtliga texter har bearbetats. Även Övergripande tjänstekrav (S1-S6) har fått några förslag till kompletteringar, bl.a. vad avser arbetsmaskiner.

 

För att Aff-dokumentationen ska vara så bra som möjligt är det väsentligt att medlemmarna är aktiva och lämnar synpunkter på remissat material.

För att synpunkterna ska kunna tas omhand på ett rimligt sätt behöver du lämna synpunkterna i den bifogade excel-mallen.

Se bifogade filer nedan:

Remiss Utemiljö inledning.pdf

Mall, remissvar.xlsx

S1-S6 Övergripande tjänstekrav till remiss.pdf

SD Utemiljö funktion till remiss.pdf

SD Utemiljö utförande till remiss.pdf

 

Svaren ska lämnas senast 2021-12-13 och skickas till remiss-svar@aff-forum.se

Tack, vi ser fram emot dina synpunkter!

Har du frågor? vänligen skicka dem till info@aff-forum.se

2022-05-19
Grymt bra, deltar gärna fler gånger längre fram! Så sa en av våra deltagare senast, vad säger du?
2022-05-09
Aff medverkar på med föredraget "Få avtalen att fungera – så får du en bra relation mellan beställar...
2022-04-22
Det är dags för årets föreningsstämma för Aff Forum, och i samband med den bjuder vi på öppna semina...