Nyheter

2013-09-13

KTH får professur i fastighetsförvaltning

Rent formellt är det en professur där KTH och fastighetsbranschen delar på finansiering och det handlar därmed om en ”vanlig” ordinarie professur utan tidsbegränsning. En annan bidragande faktor är också att KTH:s ledning hållbarhetsfrågorna som viktiga.

 

 

Nästa steg är nu att göra en ämnesbeskrivning och när KTH godkänt denna av kommer professuren att annonseras ut för att få lämpliga professorskandidater.

 

– Vi vet att det finns lämpliga personer som är intresserade av att söka och som vi bedömer att företagen kommer att bli mycket nöjda med, säger Hans Lind, professor i fastighetsekonomi på KTH. Vår bedömning är dock att det inte kommer att vara någon från KTH och att både kompetens och kontaktnät därmed kan breddas. 

2021-02-18
Kvalitetsplan - vad ska det vara bra för?
2021-02-04
Fredrik Ericson, kundförvaltare på Stockholmshem och Pernilla Andersson, centrumchef på Newsec är År...
2021-01-21
Tjänsteentreprenader handlas oftast upp i konkurrens och priset som en viktig utvärderingsparameter....