Nyheter

2013-10-29

Inbjudan till seminarium om Underhållsterminologin

En partssammansatt projektgrupp har, under ledning av Per Ollas och i samarbete med TNC (Terminologicentrum), arbetat fram ett förslag på nya underhållstermer. Projektet är ett av delprojekten i Nya Aff. 


Projektgruppens förslag skall nu skickas ut på remiss bland föreningen Aff - Forums medlemmar. Som en start på remissarbetet bjuder vi in till ett seminarium där förslaget på termer och vägledningstexter kommer att presenteras och diskuteras. Seminariet hålls den 27 november 2013 klockan 9:00-13:00 hos Sweco på Gjörwellsgatan 22 i Stockholm. 

Seminariet är kostnadsfritt och vänder sig till medlemmar i Aff - Forum samt inbjudna intressenter i branschen, observera dock att själva remissen enbart kommer att gå ut till medlemmarna i Aff - Forum.

 

>> Läs mer 

>> Anmälan 

2021-02-18
Kvalitetsplan - vad ska det vara bra för?
2021-02-04
Fredrik Ericson, kundförvaltare på Stockholmshem och Pernilla Andersson, centrumchef på Newsec är År...
2021-01-21
Tjänsteentreprenader handlas oftast upp i konkurrens och priset som en viktig utvärderingsparameter....