Nyheter

2013-11-06

Stor satsning på LEED

Den stora volymen innebär att man att kan göra det på ett mer kostnadseffektivit sätt.

- Det blir ganska tidskrävande och det kostar mer pengar när man certifierar en byggnad i taget. Det finns inga miljöfördelar eller nackdelar förknippade med en volymcertifiering, säger bolagets hållbarhetschef Anna Denell i en kommentar i Fastighetsnytt.

Den uppskattade besparingen med att certifiera i större volym bedöms vara 50-80 procent av kostnaden för att certifiera varje fastighet för sig.

Vasakronan som mål att miljöcertifiera halva sitt fastighetsinnehav senast under 2014. Man behövde då hitta ett system för att inte tumma på kvaliteten i certifieringen men att det ska kunna gå fortare. Certifieringen av de första 25 fastigheterna väntas bli färdig till sommaren 2014

2021-02-18
Kvalitetsplan - vad ska det vara bra för?
2021-02-04
Fredrik Ericson, kundförvaltare på Stockholmshem och Pernilla Andersson, centrumchef på Newsec är År...
2021-01-21
Tjänsteentreprenader handlas oftast upp i konkurrens och priset som en viktig utvärderingsparameter....