Nyheter

2013-11-06

En banbrytande dom för offentlig upphandling

Det är en dom i som kan påverka alla parter som sysslar med offentlig upphandling.

– Såsom vi ser det är det en banbrytande dom för offentlig upphandling i Sverige där vi visade att vi gjorde rätt när vi la de här anbuden åt sidan, säger Göran Brunberg, upphandlingschef i Göteborg i en kommentar till SR P4 Nyheter.  Han menar också att domen i grunden förändrar upphandlingsprocessen då bevisbördan nu läggs på båda parter.

Får effekter

Med hittills gällande svensk rättspraxis är det upphandlaren som ska bevisa att extremt låga anbud är oseriösa. I andra EU-länder är det leverantörerna som läggerbedömt oseriöst låga anbud som måste bevisa att de är ekonomisk hållbara och inte bara anbudstaktik. Kammarättens beslut är inte formellt prejudicerande. För det krävs en dom i Högsta förvaltningsrätten, men domen bedöms få effekter i kommande rättstillämpningar.

Oseriösa priser

Göteborgs stad skulle ingå avtal för några mindre byggarbeten. De ville då ha motiveringar för anbud där arbetskostnaden låg på mindre än 300 kronor per timme. Man ansåg att byggbolagens förklaringar inte höll och att risken fanns att priset skulle komma kompenseras i senare skede. Man accepterade därför inte med anbuden. Byggbolagen överklagade och vann i första instans. Kommunen gick då vidare till Kammarrätten som nu anser att bolagen ska motivera sina låga priser.

Berör många branscher

Den aktuella upphandlingen gällde byggarbeten. inom IT-branschen har debatten under lång tid varit intensiv om fiktiva ”enkronasanbud” i konkurrensen om ramavtal för bland annat konsultupphandlingar. Kammarrättens dom är sprängstoff, och kommer att få en dramatisk påverkan på IT-upphandlingar, är nu några av kommentarerna i media. Och man uttrycker tacksamhet att upphandlarna i Göteborgs stad orkade driva frågan ända till Kammarrätten.

2021-02-18
Kvalitetsplan - vad ska det vara bra för?
2021-02-04
Fredrik Ericson, kundförvaltare på Stockholmshem och Pernilla Andersson, centrumchef på Newsec är År...
2021-01-21
Tjänsteentreprenader handlas oftast upp i konkurrens och priset som en viktig utvärderingsparameter....