Nyheter

2014-02-04

Inte bara lägsta pris i EU:s nya upphandlingsdirektiv.

Miljö- och kollektivavtal ska kunna spela större roll när svenska myndigheter köper upp varor och tjänster. Det är effekten av de nya europeiska direktiv om offentlig upphandling som EU-parlamentet röstade igenom den femtonde januari 2014. De nya reglerna ska nationellt vara införda senast om två år.

Den praktiska effekten i Sverige för offentliga upphandlingar inom vatten-, energi-, transport- och postsektorn blir att det inte alltid är lägsta bud som kommer att gälla. Det ska nu kunna vägas mot krav på kollektivavtal, miljöregler och andra sociala regelverk.

Med de nya reglerna uttrycks kriteriet för att tilldela ett kontrakt som det ”ekonomiskt mest fördelaktiga” där myndigheter uppmuntras att väga in sociala och miljömässiga faktorer. Så kommenterade föredragande belgaren Marc Tarabella i en intervju, ”kärnan” i de nya direktiven.

Men några särskilda ”diskvalificerande” krav att redovisa eventuella kopplingar till företag baserade i skatteparadis ingår inte i EU-parlamentets förslag.

 

Reaktionerna har inte helt oväntat blivit mycket olika. Socialdemokraterna ser förändringen som en seger för fackliga rättigheter. Svenskt Näringsliv befarar upphandlingar med omfattande och otydliga krav. Utifrån ett europeiskt perspektiv anser den franske EU-politikern Philippe Juvin att det nya direktivet är ett stort genombrott för tydlighet för upphandlingar inom den gemensamma marknaden.

2021-02-18
Kvalitetsplan - vad ska det vara bra för?
2021-02-04
Fredrik Ericson, kundförvaltare på Stockholmshem och Pernilla Andersson, centrumchef på Newsec är År...
2021-01-21
Tjänsteentreprenader handlas oftast upp i konkurrens och priset som en viktig utvärderingsparameter....