Nyheter

2014-02-11

Direktupphandlingar får lägre värden

Värdena bestäms på EU-nivå i euro och växelkurseffekter. Beloppen i euro som nu fastställs har rent generellt ökat något, men för svensk del blir det vissa sänkningar. För varu- och tjänsteupphandling är det nu 134 000 euro som gäller som tröskelvärde för statliga myndigheter. Omräknat till svensk valuta blir det 1 169 378 kronor jämfört med 1 233 401 kronor under år 2013.

 

Kommuner och landsting samt deras bolag har en högre gräns, den ligger på 207 000 euro. Det motsvarar 1 806 427 kronor (idag 1 897 540 kronor). För försörjningssektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) gäller 3 612 854 kronor (414 000 euro). Tröskelvärdena för byggentreprenader är 5 186 000 euro eller 45 256 666 kronor.

Europeiska kommissionen publicerar vart annat år nya tröskelvärden i euro för offentliga upphandlingar. För länder som inte har euro räknas beloppen om till egen valuta. Gränsen för direktupphandling är 15 procent av EU:s tröskelvärde, men med lite olika indelning för olika samhällssektorer.

Alla värden beräknas exklusive mervärdesskatt och gäller för avtalets hela längd.

Mer om aktuella gränsvärden >>> 

2021-02-18
Kvalitetsplan - vad ska det vara bra för?
2021-02-04
Fredrik Ericson, kundförvaltare på Stockholmshem och Pernilla Andersson, centrumchef på Newsec är År...
2021-01-21
Tjänsteentreprenader handlas oftast upp i konkurrens och priset som en viktig utvärderingsparameter....