Nyheter

2014-03-11

Tre nya direktiv för upphandlingar

 

Direktiven innehåller fem huvudområden.  Utöver en öppning för förhandling rör det bland annat förenklingar för små, medelstora och nystartade företag samt regler som ska förebygga korruption. Dessutom förtydligas hur hänsyn ska tas till varor och tjänsters livscykelkostnader.

Av de tre nya upphandlingsdirektiven är två reviderade och ett är helt nytt. De två reviderade direktiven kommer att innebära förändringar i LOU och LUF. Det nya direktivet fokuserar på regelverket för tilldelningen av tjänste- och byggkoncessionskontrakt.

Redan hösten 2012 tillsatte regeringen en utredning för att förbereda hur de nya direktiven skulle kunna genomföras. Beslutetet om de nya reglerna beräknas komma våren 2016.

2021-02-18
Kvalitetsplan - vad ska det vara bra för?
2021-02-04
Fredrik Ericson, kundförvaltare på Stockholmshem och Pernilla Andersson, centrumchef på Newsec är År...
2021-01-21
Tjänsteentreprenader handlas oftast upp i konkurrens och priset som en viktig utvärderingsparameter....