Nyheter

2015-11-02

Nya Aff Avtalssystem 2.0

 

·         ABFF15 och Aff-definitioner 15 finns nu inlagda i översta menyraden.

·         Vägledningen är utbytt till Vägledning 15 och inkluderar de texter som togs fram i delprojekt Underhållsterminologin inklusive uppdateringar från förarbetet till ABFF 15.

·         Hänvisningar till ABFF 12 och Aff-definitioner 10 är utbytta.

·         Då det nu står Leverantör även i ABFF så är Entreprenör och ”E” utbytta mot Leverantör och ”L” även i Kontraktsformuläret.

·         ”Felavhjälpande underhåll” är ändrat till ”avhjälpande underhåll” rakt igenom

·         ”Akut underhåll” är ändrat till ”akut åtgärd”

·         ”Förvaltningsobjekt” ska vara helt ersatt av ”objekt”

·         I rådstexterna förekommer ofta skrivningar angående lämpligheten att inkludera en viss arbetsuppgift i den fasta ersättning. Där har det på många ställen stått ”särskild ersättning”, vilket innebär en ersättning som ej är avtalad. Vad som generellt är åsyftat är dock att en arbetsuppgift bör ersättas rörligt, p.g.a. låg kalkylerbarhet. Därför är det i rådstexterna ändrat till ”rörlig ersättning” på ett stort antal ställen.

·         I samband med detta har även ett antal stavfel, formateringar och dylikt justerats.

                                                                                                           

2021-02-18
Kvalitetsplan - vad ska det vara bra för?
2021-02-04
Fredrik Ericson, kundförvaltare på Stockholmshem och Pernilla Andersson, centrumchef på Newsec är År...
2021-01-21
Tjänsteentreprenader handlas oftast upp i konkurrens och priset som en viktig utvärderingsparameter....