Nyheter

2016-09-27

SF - Verksamhetsservice

 

Aff lanserade 2014 ett helt nytt upplägg för avtal inom fastighetsförvaltning och service, med en ny struktur som gör det lättare att anpassa avtalet till olika typer av entreprenader. Sedan dess pågår arbetet med att vidareutveckla Aff Avtalssystem och dess innehåll. Nu kompletteras innehållet med tjänsteområde Verksamhetsservice, som innehåller servicetjänster till arbetsplatser. Exempel på innehåll är post- och godshantering, mötestjänster, hantering av inventarier och förbrukningsmaterial, avfallshantering och lokalsamordning. Med tjänsteområde Verksamhetsservice inkluderat så är Aff Avtalssystem ett utmärkt hjälpmedel för att teckna avtal inom såväl fastighetsförvaltning som andra FM-tjänster.

2021-02-18
Kvalitetsplan - vad ska det vara bra för?
2021-02-04
Fredrik Ericson, kundförvaltare på Stockholmshem och Pernilla Andersson, centrumchef på Newsec är År...
2021-01-21
Tjänsteentreprenader handlas oftast upp i konkurrens och priset som en viktig utvärderingsparameter....