Nyheter

2017-03-07

Uppdatering - snabbare att jobba i systemet!

 

Förändringen i denna release innebär att en text tas bort när man bockar ur den, istället för att döljas. Dessutom innehåller avtalet bara innehåller de tjänsteområden och rubriker som man väljer i Urvalsvyn. Detta medför följande saker:

  • Systemet får en snabbare svarstid, vi har uppmätt mer än 10 ggr så snabb respons i testerna.
  • Det kommer gå lättare och snabbare att flytta sig runt i avtalet.
  • Kommer man på att man vill lägga till rubriker som man inte valde från början kan det fortfarande göras via urvalsvyn. Då kommer rubriken med exempeltexterna i original upp i redigera-vyn.
  • Bara de valda tjänsteområdena syns i vänstermenyn när man är i Redigera-vyn.

Anledningen till detta är att vi - som många av er vet - har haft problem med snabbheten i systemet. Vi har prövat olika varianter för att göra systemet så lätt och smidigt som möjligt att arbeta i, men en fråga som har varit svår att lösa är snabbheten. Anledningen till detta är de mycket stora textmängder som laddas upp i avtalen, då inga texter egentligen tas bort utan bara döljs när man bockar ur dem. Detta valdes för att ge användaren full flexibilitet, och är i sig en bra funktion. Dock har det också medfört att även det minsta avtal innehåller precis alla exempeltexter i hela systemet, vilket har påverkat snabbheten negativt.

Vi hoppas att denna version är ännu lättare att arbeta i, och ber er återkomma med rapporter om sådant som inte fungerar som ni väntar er. Det är viktigt för att vi ska kunna utveckla och förbättra systemet - att få reda på vad som irriterar er och vad som verkligen inte fungerar. 

 

Köp tillgång till Aff Avtalssystem här!

2021-02-18
Kvalitetsplan - vad ska det vara bra för?
2021-02-04
Fredrik Ericson, kundförvaltare på Stockholmshem och Pernilla Andersson, centrumchef på Newsec är År...
2021-01-21
Tjänsteentreprenader handlas oftast upp i konkurrens och priset som en viktig utvärderingsparameter....