VT Beskrivning 04 (.doc)

Hjälpmedel för att upprätta beskrivning av verksamhetsanknutna tjänster. 

Digitalt dokument i Microsoft Word.

1 165 kr + moms
VT Beskrivning 04 (.doc)
 

Produktbeskrivning

Till skillnad från övriga beskrivningsdokument finns beskrivningen av de verksamhetsanknutna tjänsterna i ett dokument och gränsdragningslistan i ett annat. Det finns också en separat Objektsbeskrivning för VT.

 

VT Beskrivning innehåller beskrivningar för att teckna avtal om Verksamhetsanknutna tjänster. Verksamhetsanknutna tjänster omfattar stöd till beställarens kärnverksamhet, förutom de tjänster som beskrivs i Adm 11 och Teknik 11. Området VS - verksamhetsstöd är utförligt beskrivet och det som normalt används. Utöver detta finns huvudrubriker för sådant som normalt anses ligga närmare kärnverksamheten (logistik, produktion etc.), så att mallen möjliggör att inkludera även denna typ av tjänster.

 

VT Beskrivning kan också köpas i ett paket tillsammans med VT Objektsbeskrivning och VT Gränsdragningslista. Du hittar den produkten här