VT Gränsdragningslista 04 (.xls)

Hjälpmedel för att precisera ansvar och ersättning för verksamhetsanknutna tjänster. 

Digitalt dokument i Microsoft Excel.

1 165 kr + moms
VT Gränsdragningslista 04 (.xls)
 

Produktbeskrivning

Till skillnad från övriga beskrivningsdokument finns beskrivningen av de verksamhetsanknutna tjänsterna i ett dokument och gränsdragningslistan i ett annat. Det finns också en separat Objektsbeskrivning för VT.

 

VT Gränsdragningslista används för att för att teckna avtal om Verksamhetsanknutna tjänster. Verksamhetsanknutna tjänster omfattar stöd till beställarens kärnverksamhet, förutom de tjänster som beskrivs i Adm 11 och Teknik 11. Området VS - verksamhetsstöd är utförligt beskrivet och det som normalt används. Utöver detta finns huvudrubriker för sådant som normalt anses ligga närmare kärnverksamheten (logistik, produktion etc.), så att mallen möjliggör att inkludera även denna typ av tjänster.

 

VT Gränsdragningslista kan också köpas i ett paket tillsammans med VT Objektsbeskrivning och VT Beskrivning. Du hittar den produkten här