VT Objektsbeskrivning 04 (.doc)

Hjälpmedel för att upprätta objektbeskrivningar för verksamhetsanknutna tjänster. 

Digitalt dokument i Microsoft Word.

1 165 kr + moms
VT Objektsbeskrivning 04 (.doc)
 

Produktbeskrivning

Till skillnad från övriga beskrivningsdokument finns beskrivningen av de verksamhetsanknutna tjänsterna i ett dokument och gränsdragningslistan i ett annat. Det finns också en separat Objektsbeskrivning för VT.

 

VT Objektsbeskrivning används för att för att teckna avtal om Verksamhetsanknutna tjänster. Verksamhetsanknutna tjänster omfattar stöd till beställarens kärnverksamhet, förutom de tjänster som beskrivs i Adm 11 och Teknik 11. Området VS - verksamhetsstöd är utförligt beskrivet och det som normalt används. Utöver detta finns huvudrubriker för sådant som normalt anses ligga närmare kärnverksamheten (logistik, produktion etc.), så att mallen möjliggör att inkludera även denna typ av tjänster.

 

VT Objektsbeskrivning kan också köpas i ett paket tillsammans med VT Gränsdragningslista och VT Beskrivning. Du hittar den produkten här