VT-paket 3 dokument(.doc och .xls)

Paket med tre dokumnet för att upprätta beskrivningar, objektsbeskrivningar samt gränsdragningslista för verksamhetsanknutna tjänster. 

Digitala dokument i Microsoft Word och Excel.

2 500 kr + moms
VT-paket 3 dokument(.doc och .xls)
 

Produktbeskrivning

Paket med alla tre VT-dokumenten:

 

  • VT Beskrivning 04 (.doc)
  • VT Objektsbeskrivning 04(.doc)
  • VT Gränsdragningslista 04 (.doc)