Aff - Avtal för fastighetsförvaltning och service

Aff-konceptet är ett hjälpmedel för att göra avtal och upphandlingar av återkommande tjänster. Aff passar alla entreprenader där en funktion ska upprätthållas genom återkommande arbete. Mest känt är det att Aff lämpar sig för fastighetsförvaltning och fastighetsdrift, men Aff är lika anpassat för t.ex. utemiljöskötsel, arbetsplatsservice och städning. Se vilka tjänsteområden som Aff innehåller här.

Precis som det är lämpligt att använda standarddokument och mallar för projekt (såsom AB04, ABT06, AMA) så är det lämpligt att använda Aff-konceptet för att skapa avtal rörande återkommande tjänster.  


Aff-konceptet ger tydliga avtal och spelregler
 

Tjänsteentreprenader är komplexa. För att få den önskade leveransen till rätt pris är det viktigt med ett tydligt avtal. Aff-dokumentationen ger dig såväl en juridisk grund i ABFF, som mallar för att beskriva tjänsterna och övriga krav. Det ökar chansen till jämförbara anbud och i slutändan en fungerande entreprenad.

 

Aff bygger på dokumentation framtagen av parterna
 

Aff-dokumentationen bygger på att båda parter - beställare och leverantörer - är med och utformar regelverken och mallarna. Det gör att både beställare och leverantörer gynnas av att använda Aff, då reglerna är kända och skäliga för båda parter. Föreningen Aff Forum tar fram Aff i samverkan med sina medlemmar och hanterar partsförhandlingar, så att dokumentationen blir partsneutral.

Fördelar med att använda Aff:

  • den juridiska grunden är anpassad efter tjänsteentreprenader
  • dokumentationen tas fram i samverkan mellan branschens beställare och leverantörer 
  • det blir en enhetlighet i beskrivning av entreprenader och tjänster, vilket både ger förutsättningar för såväl anbudsjämförelse som tydliga och trygga avtal
  • enklare att beskriva entreprenaden samt att göra upphandlingar då mycket finns framtaget avseende regler, beskrivningar, mallar och dylikt